New items
Kuba Dąbrowski : film obyczajowy produkcji polskiej = a drama feature film of Polish production
Karol Palczak : Tym, co teraz widzę = What I Am Seeing Now
Mecenas, kolekcjoner, odbiorca : materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Katowice, listopad 1981
Hodegetrie Krakowskie. 3,
Wzornictwo na Myśliwieckiej : 40 lat Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie