New items
Basia Bańda : Najbardziej na świecie = Most in the world
Galeria Działań : 1991-1995 = The Gallery of Action
Contemporary painting
Wrocławska Szkoła Projektowania Środków Transportu 1966-2018 = Wrocław School of Means of Transport Design
Przestrzeń geometrii = Geometry of Space : Pracownia Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie = Ceramic Studio, The Academy of Fine Arts in Warsaw