New items
Body : on loneliness, modifications, possibilities, and threats of the human body in the era of Anthropocone
Wierny-portret
I Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych w Warszawie - Imprint 2008 : 1st Kulisiewicz International Graphic Arte Triennial in Warsaw - Imprint 2008
Karol Palczak : Tym, co teraz widzę = What I Am Seeing Now
Angus Taylor : Mind Through Materials