New items
Czerwony monter : Mieczysław Berman: grafik, który zaprojektował polski komunizm
Drawing in the Dark
Body : on loneliness, modifications, possibilities, and threats of the human body in the era of Anthropocone
Opis moich dzieł efemerycznych 1975-2018 : performance, obiekt-art, instalacja
Percepcja przestrzeni