Nowości
Zgruzowstanie : przeszłość i przyszłość ruin w architekturze
Lucyna Krakowska 1935-2004 : malarstwo : Warszawa, czerwiec 2019, Dom Artysty Plastyka
Możliwość i konieczność w kulturze : idee, narracje, interpretacje
Elementarz stylu w typografii
Only Connect... : Art and the Spectator in the Italian Renaissance