Nowości
Henryk Morel : Znaki = Signs
Łódzkie mozaiki i inne monumentalne akcenty plastyczne czasów PRL-u
Od idei do obiektu, od obiektu do produktu = Idea to object, object to product = Me-ra'ajon le-objekt, me-objekt le-mucar
Panoramiczny Happening Morski i Tadeusz Kantor w latach 1964-1968
Pamiętając Stanisława Cichowicza : Koji Kamoji, Mirosław Bałka, Zgnioty = In Memory of Stanisław Cichowicz : Koji Kamoji, Mirosław Bałka, Crushes