Nowości
Przezroczystość w kulturze
Azja = Asia : sacrum
Obecny. Jestem? : transformacja charakteru i statusu obecności w sztuce performance, rzeźbie i instalacji = Present. Am I? : the transformation of the character and status of presence in performance art, sculpture and installation
Brasília, de 0 a 40 Anos : Cidade Livre : = Brasília, from 0 to 40 : Free City
Short History of the Italian Renaissance