Nowości
Forgotten Women : The Artists
Fangor : sztuka książki, Galeria aTAK, Warszawa, 9 XII 2021-26 II 2022 = the art of the book, aTAK Gallery, Warsaw
Piotr Gawron : nie ma formy bez anegdoty = no form without anecdote
Sztuka publiczna : od obiektów do praktyk postartystycznych : brikolaż socjologiczny
Upcoming : wybrane dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2021 = Upcoming : selected degree pieces of the Academy of Fine Arts in Warsaw 2021