New items
On weaving
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
Lygia Pape : a multitude of forms
Accrochage
Nostalgia za Kresami : ludowa tkanina wileńska, poleska i huculska