New items
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
Arthur Szyk soldier in art
Alina Szapocznikow: Human landscapes = Alina Szapocznikow: Menschliche Landschaften
Design in Asia : the New Wave
Smart product design