New items
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw
Meander : Łukasz Majcherowicz
Or-światło : tekhelet
Poławiacz cieni : (bajki zebrane)
Leszek Kołakowski : bibliografia 1945-2014 : suplement