New items
Szybkość w kulturze
Logo Beginnings
Feminizmy : historia globalna
Engraving and Etching 1400-2000 : A History of the Development of Manual Intaglio Printmaking Processes
Kolektywy teatralne, artystyczne i badawcze : materiały z konferencji zorganizowanej w Instytucie Teatru i Sztuki Mediów WFPiK Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Malta Festival Poznań (19 czerwca 2018 roku)