New items
Metafiguracje : omdlenie = Metafigurations : fainting : Sławomir Lipnicki
Biomorfizm w sztuce XX wieku : między biomechaniką a bezformiem
Sztuka i dokumentacja. 25,
Książka obrazkowa : leksykon. T. 2
Social net art : paradygmat sztuki nowych mediów w dobie web 2.0