New items
Lygia Pape : a multitude of forms
art of the 20th century : protagonists, movements and themes of art from 1900 to the present day. [Volume 3],
Krzysztof Jung : przemiana
Alina Szapocznikow: Human landscapes = Alina Szapocznikow: Menschliche Landschaften
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji