New items
Shape of Living : Max Seibald
Basia Bańda : Najbardziej na świecie = Most in the world
Star Wars Archiv : Episoden IV-VI 1977-1983
Body mirror
Fangor : sztuka książki, Galeria aTAK, Warszawa, 9 XII 2021-26 II 2022 = the art of the book, aTAK Gallery, Warsaw