New items
Księgi Pana Tadeusza : wystawa w Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 5.04.2018-30.06.2018
Odkryj Polskę na nowo : unijne projekty w kulturze = Discover Poland anew : EU projects in culture
Bala Leser / Zofia Woźna : pradźwięki w horyzontach ciszy = ancient sounds in the horizons of silence
Antipolitics in Central European Art : Reticence as Dissidence under Post-Totalitarian Rule 1956-1989
O rysowaniu : widzieć, wiedzieć, wyrażać : eseje i wykłady o sztuce oraz teksty o dydaktyce artystycznej