Nowości
Identity : New Commercial, Cultural and Mobility Architecture
Sporting Fashion : Outdoor Girls 1800 to 1960
I Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych w Warszawie - Imprint 2008 : 1st Kulisiewicz International Graphic Arte Triennial in Warsaw - Imprint 2008
Projektowanie wszędzie : 40 lat Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Kryształy Zagłębia : projektanci szkła 1960-2000 = Crystals of the Zagłębie region : glass designers 1960-2000