Nowości
Myślenie bez poręczy : eseje o rozumieniu świata
Vivian Maier : niania, która zmieniła historię fotografii
09/19 : Mirosław Bałka, Wojciech Bąkowski, Prot Jarnuszkiewicz, Piotr Kopik, Anna Panek, Thomáš Rafa, Sławomir Ratajski, Paweł Susid, Włodzimierz Szymański, Jakub Wróblewski
Towards the Bauhaus
Postprodukcja : kultura jako scenariusz - jak sztuka przeprogramowuje współczesny świat