New items
I Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych w Warszawie - Imprint 2008 : 1st Kulisiewicz International Graphic Arte Triennial in Warsaw - Imprint 2008
Themersonowie : szkice biograficzne
Art of Society 1900-1945 : the Nationalgalerie Collection
Galeria Działań : 1991-1995 = The Gallery of Action
75 lat Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku = 75 years of the Academy of Fine Arts in Gdańsk