New items
Własnym głosem : herstorie aborcyjne
Widoczne, niewidoczne : pokaz malarstwa XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie = Visible, invisible : showcase of 20th-century paintings from the collection of National Museum in Warsaw
Odnowa = Renewal : Biennale Zielona Góra 2022
Kozłowski/Makowicz : nadanie tytułu doktora honoris causa Akademii Sztuki w Szczecinie
Haptyczność poszerzona : zmysł dotyku w sztuce polskiej drugiej połowy XX i początku XXI wieku