New items
Wprost 1966-1986 : Maciej Bieniasz, Zbylut Grzywacz, Barbara Skąpska, Leszek Sobocki, Jacek Waltoś
Strange Clay : Ceramics in Contemporary Art
A piękno świeci w ciemności : z biskupem Michałem Janochą rozmawia Ewa Kiedio
Raport Roczny Zespołu Rektorskiego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2021/2022 = Annual Report of the Rectorial Team of the Academy of Fine Arts in Warsaw 2021/2022
Stanisław Ryszard Kortyka : 50 lat pracy twórczej : 1969-2019