New items
Foto-oko : wizja fotograficzna wobec okularocentryzmu w sztuce I połowy XX wieku
Dwurnik : robotnik sztuki
Secret Language of Art : The Illustrated Decoder of Symbols and Figures in Western Painting
Wolność Józefa Szajny : 100xTeArt : w setną rocznicę urodzin
Medytacja i ekspresja : Opałka, Fangor, Sosnowski, Abakanowicz, Hasior, Szaponiczkow