New items
Edvard Mìlâr tvorčì šlâhi ta pošuki ìstini
Zuzanna Janin : dom przekształcony w bryły geometryczne = home transformed into geometric solids : Galeria Foksal, Warszawa
Sztuka i percepcja wzrokowa : psychologia twórczego oka
Urodzony w wolności dla wolnego życia : Władysław Bartoszewski w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich : w 100. rocznicę urodzin Profesora = Born in freedom for a life of freedom : Władysław Bartoszewski in the collections of the Ossoliński National Institute of the centenary of Professor Bartoszewski's birth
Pracownia Rysunku i Malarstwa - 1.04 na Wydziale Scenografii = Studio of Drawing and Painting - 1.04 at the Faculty of Stage Dsign