New items
Obrazowanie jako fundament rzeczywistości : tożsamość artysty a pamięć zbiorowa = Imagery as the foundation of reality : identity of an artist and social collective memory
Kroniki z młodości
Ciałaczki : 8.III. - 11.III.2020 ; 4.V. - 15.V.2020, Kraków
Kto chce niech wierzy Kosałka Jerzy = Almost nobody believes Kosałka Jerzy lives
Szkoła Artystyczna. 3(15)/2021