New items
Cyfrowe konfrontacje 2022
Krzyż koptyjski i jego naśladownictwa : kolekcja Wacława Korabiewicza
Godło Uniwersytetu Warszawskiego : dzieje symbolu na pieczęciach uczelni ze zbiorów Muzeum UW
Pagans : The Visual Culture of Pagan Myths, Legends + Rituals
Systemy siatek w projektowaniu graficznym : podręcznik dla grafików, typografów i projektantów 3D