New items
Panoptikum : sztuka, nauka, wyobraźnia : studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Pieńkosowi z okazji 60. urodzin
Miriam Elia : The New Normal
Sztuka i duch Diuny
Metafiguracje : omdlenie = Metafigurations : fainting : Sławomir Lipnicki
UCI Critical Theory and Contemporary Art Practice : Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, Bruce Nauman, and Others