New items
5 lat Plenerów Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki : Sandomierz, Warszawa, Kraków, Toruń
Przestrzeń i czas : I Międzyuczelniana Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dłużew 2015 "Przestrzeń i czas"
Fangor : sztuka książki, Galeria aTAK, Warszawa, 9 XII 2021-26 II 2022 = the art of the book, aTAK Gallery, Warsaw
Biografie niezwykłe : Zygmunt Grudziński 1870-1929, Bronisław Wiland 1874-1932
Fête funèbre czyli Sztuka wobec śmierci = Fête funèbre : or art and death