New items
Doświadczenie estetyczne i potęga owładnięcia
Obecny. Jestem? : transformacja charakteru i statusu obecności w sztuce performance, rzeźbie i instalacji = Present. Am I? : the transformation of the character and status of presence in performance art, sculpture and installation
Secret Language of Art : The Illustrated Decoder of Symbols and Figures in Western Painting
Koncepcja Kelaghai
Sztuka europejskiego baroku : Anglia, Francja = European baroque art : Great Britain, France