New items
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
Frank Stella Unbound : Literature and Printmaking
Bruce Nauman
Lust for light
art of the 20th century : protagonists, movements and themes of art from 1900 to the present day. [Volume 4],