New items
Mirosław Adamczyk : plakaty = posters
Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 1950-2020 : geneza, historia, znaczenie dla ochrony dziedzictwa
Liquifer : Living Beyond Earth Architecture for Extreme Environments
Litwa : dwa stulecia fotografii = Lithuania : two centuries of photography
Poster and New Media : A Visual Language of Advertising Graphics : Monograph