New items
Jagielski : zarys
Piotr Szulkowski : interpretacje dyscyplin olimpijskich = interpretation of olympic disciplines
Kobiety Fotonu
Urodzony w wolności dla wolnego życia : Władysław Bartoszewski w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich : w 100. rocznicę urodzin Profesora = Born in freedom for a life of freedom : Władysław Bartoszewski in the collections of the Ossoliński National Institute of the centenary of Professor Bartoszewski's birth
Opt Art : from mathematical optimization to visual design