Nowości
Five Lives of Hilma af Klint
Galeria Sztuki XIX Wieku : przewodnik
Na ramionach olbrzymów : wykłady na festiwalu La Milanesiana w latach 2001-2015
Dosłownie : liternicze i typograficzne okładki polskich książek 1944-2019
Horror cinema