Nowości
I Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych w Warszawie - Imprint 2008 : 1st Kulisiewicz International Graphic Arte Triennial in Warsaw - Imprint 2008
Klasycy Akademii warszawskiej w zbiorach Galerii Studio
Opakowania czyli perfumowanie śledzia : o grafice, reklamie i handlu w PRL-u
New Beauty : A Modern Look at Beauty Culture, and Fashion
Przybysz