Nowości
Teresa Sztwiertnia : Utajone : malarstwo, rysunek, opowiadania
Martyna Czech : jad = venom
Grzegorz Kozera : widzenie powtórne = the second look
Anrealage A&Z
Andrzej Zwierzchwski : budowa abstrakcji