New items
Frank Stella Unbound : Literature and Printmaking
Beata Szczepaniak : ciężar rzeźby
No cover
Stanisław Brach : Miodem płynące : projekt artystyczny "Dwie przestrzenie" = Flowing with honey : Two Spaces : An art project
Tacita Dean : landscape, portrait, still life
Bruce Nauman : a contemporary