New items
Barbara Takenaga
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
Nostalgia za Kresami : ludowa tkanina wileńska, poleska i huculska
Historia muzyki
Grzegorz Bednarski : Piekło według Dantego : katalog wystawy = Inferno secondo Dante : catalogo della mostra = Hell inspired by Dante : catalogue of exhibition