Nowości
Tadeusz Rolke : w kolorze = in colour
Xawery Wolski : materialna poetyka = material poetics
Królowa Hatszepsut i jej świątynia 3500 lat później = Queen Hatshepsut and her temple 3500 years later
Oczy suszy = The eyes of the drought : Dominika Kowynia
Warsaw recommendation on recovery and reconstruction of cultural heritage