New items
Zofia Rydet : idę dobrą drogą : Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie = I am walking the good road : Municipal Bureau of Art Exhibitions in Leszno : 8.10-27.11.201
No cover
Józef Hałas, Zdzisław Jurkiewicz, Alfons Mazurkiewicz
Dla szczęśliwszej przyszłości naszych dzieci : motyw dziecka w polskim plakacie i drukach propagandowych w latach 1945-1956
Rysunek, malarstwo, koncepcja i polichromia
Mariola Przyjemska : Spacerowiczka gentryfikowanej Warszawy