New items
Warsaw recommendation on recovery and reconstruction of cultural heritage
Photography
Rozwiązania konserwatorsko-aranżacyjne wnętrza Kościoła św. Anny w Różanie na tle estetyki neogotyckich obiektów sakralnych na Mazowszu
Przestrzeń i czas : I Międzyuczelniana Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dłużew 2015 "Przestrzeń i czas"
Obrazowanie jako fundament rzeczywistości : tożsamość artysty a pamięć zbiorowa = Imagery as the foundation of reality : identity of an artist and social collective memory