New items
Opis moich dzieł efemerycznych 1975-2018 : performance, obiekt-art, instalacja
Fluxus Means Change : Jean Brown's Avant-Garde Archive
Fangor : sztuka książki, Galeria aTAK, Warszawa, 9 XII 2021-26 II 2022 = the art of the book, aTAK Gallery, Warsaw
Stan Appenzeller : legendarna rzeczywistość i artystyczna wyobraźnia
Genesis