New items
Projektowanie zielonych przestrzeni publicznych
Day May Break. Chapter three
Kolektywy teatralne, artystyczne i badawcze : materiały z konferencji zorganizowanej w Instytucie Teatru i Sztuki Mediów WFPiK Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Malta Festival Poznań (19 czerwca 2018 roku)
Zarys poetyki uwodzenia : o strategiach perswazyjnych w reklamie wizualnej
Colours of Art : The Story of Art in 80 Palettes