New items
Neoplastic room : initial state
Vermeer : zbliżenia
Theatre of Apparitions
Piotr Wójtowicz : obrazy z literą A + aneks = Piotr Wójtowicz : pictures with the letter A + appendix
Sztuka zagrabiona 2 : Madonna znika pod szklanką kawy