Nowości
Sztuka zagrabiona 2 : Madonna znika pod szklanką kawy
Polscy fotografowie, krytycy i teoretycy o fotografii 1839-1989 : antologia
Tożsamość : 100 lat polskiej architektury
Plakat do filmu - film na plakacie : ze zbiorów Działu Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Ossolineum i Gabinetu Kultury Współczesnej Wrocławia = Posters for films - films on posters : from the collection of the Documents of Social Life Department of the Ossolineum Library, and the Wrocław Contemporary Culture Room
Kultura wizualna w Polsce. Tom 1,