Nowości
Wojciech Sadley : tkanina życia
Klezmerzy. 2,
Kuba Dąbrowski : film obyczajowy produkcji polskiej = a drama feature film of Polish production
Jerzy Jarnuszkiewicz : rzeźby
Album kwiatowe Elizy Orzeszkowej