Nowości
Obrazy użytkowe i Horyzonty
Obrazowanie jako fundament rzeczywistości : tożsamość artysty a pamięć zbiorowa = Imagery as the foundation of reality : identity of an artist and social collective memory
Życie między zabytkami : o dziedzictwie w rewitalizacji
My Walk
Śmiech i śmierć