New items
Lygia Pape : The Skin of All
No cover
Leszek Hołdanowicz : plakaty : [katalog wystawy, Galeria 3a, Warszawa] luty-marzec 1995
No cover
Józef Hałas, Zdzisław Jurkiewicz, Alfons Mazurkiewicz
Gdańsk - Warszawa : wspólne historie, kryterium koloru
Optymalizacja metod konserwacji : zagadnienie nierównowagi wilgotnościowej w obiektach zabytkowych