New items
Witkacy : sejsmograf epoki przyspieszenia = seismograph of the acceleration age
O fenomenie sztuk wizualnych i meandrach ich ochrony : filozofia i elementy nowej teorii i praktyki konserwacji
Jan Sawka: The place of memory (The memory of place)
Martyna Czech
Everything at Once : Postmodernity 1967-1992