Nowości
Late Medieval passion panoramas : background, function, reception
Angus Taylor : Mind Through Materials
Mentalne Pearl Harbour = Mental Pearl Harbor : Sebastian Krok
Meander : Łukasz Majcherowicz
Przestrzeń niewysłowiona : Jerzy Sołtan, Lech Tomaszewski, Andrzej Jan Wróblewski = Ineffable space : Jerzy Sołtan, Lech Tomaszewski, Andrzej Jan Wróblewski