New items
printmakers' bible
Wyspiański : katalog wystawy dzieł ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie = catalogue of the exhibition of works from the collection of the National Museum in Kraków
Contemporary painting
Fluxus Means Change : Jean Brown's Avant-Garde Archive
Gauguin : artist as alchemist