New items
W procesie : sympozjum sztuki Było, jest i będzie : Pałac Morawa : 30.08-07.09.2021 = In progress : art symposium It was, it is and it will be : Palace in Morawa : 30.08-07.09.2021
Andrzej Zwierzchowski : malarstwo : listopad 1980
Wybrane zagadnienia komunikacji wizualnej w kontekście pracy dydaktycznej Michała Klisia
Wiesław Bieńkuński : grafika, malarstwo, rysunek, techniki własne i kombinowane
Pamiętając Stanisława Cichowicza : Koji Kamoji, Mirosław Bałka, Zgnioty = In Memory of Stanisław Cichowicz : Koji Kamoji, Mirosław Bałka, Crushes