New items
Komunikacja interpersonalna i psychologiczne aspekty pracy z ludźmi : od instytucji kultury do biznesu
Gilgamesz : epos babiloński i asyryjski
Tetris : ludzie i gry
Smiling in slow motion
Wykłady inaugurujące rok akademicki 2015/2016